poznámka: Prosím zašlite sumu 7 EUR na č. účtu SK6409000000000334960706, do správy vo formulári uveďte - uhradené. Link na stiahnutie filmu posielame čím skôr po doručení správy, nečakáme na došlú platbu !!!