Kúpiť HD súbor s filmom

poznámka: Prosím zašlite sumu 7 EUR /cena za jeden film/ na č. účtu:

SK10 0900 0000 0003 3471 7044 

do správy vo formulári uveďte - uhradené. Link na stiahnutie filmu posielame čím skôr po doručení správy, nečakáme na došlú platbu !!!