HD súbor s filmom

poznámka: Zaslaním sumy 7 EUR na č. účtu:

SK10 0900 0000 0003 3471 7044 podporíte moju filmovú tvorbu.

Link na stiahnutie filmu posielame čím skôr po doručení správy, nečakáme na došlú platbu !!!